Как се пише съкратено заместник-министър: зам.-министър или зам. министър?

Правилно е да се пише зам.-министър. Когато се съкращават сложни съществителни имена, които се пишат полуслято, дефисът (малкото тире) се запазва: заместник-министър > зам.-министър; генерал-лейтенант > ген.-лейтенант, началник-управление > нач.-управление. Гост в студиото на сутрешния блок на БНТ беше зам.-министърът на външните работи Константин Димитров. Поредният зам.-министър е освободен от поста си. Забележка: В източника […]

Как се пише: заместник-министър или заместник министър?

Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-министър, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: заместник-министърът, заместник-министри. Заради слабо усвояване на средства от еврофондовете още един заместник-министър се раздели с поста си днес. Заместник-министрите се назначават и уволняват от […]