Как се пише: заместник началник-управление или заместник-началник-управление?

Правилно е да се пише заместник началник-управление, защото, когато към сложно съществително име, написано полуслято, се добави трета основа, тя…