Как се пише: заместник началник-управление или заместник-началник-управление?

Правилно е да се пише заместник началник-управление, защото, когато към сложно съществително име, написано полуслято, се добави трета основа, тя се пише отделно. Думата бе дадена на г-н Ангел Джоргов, заместник началник-управление в „Метрополитен“ ЕАД. По онова време Борислав Кръстев е бил заместник началник-управление в Комитета за култура.