Как се пише: заместник-ръководител, заместник ръководител или заместникръководител?

Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-ръководител, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: заместник-ръководителят, заместник-ръководители. Заместник-ръководителят на археологическия обект е от екипа на Регионалния исторически музей – София. Преговорите ще се проведат на ниво заместник-ръководители на външнополитическите […]