Как се пише: заместник-секретар, заместниксекретар или заместник секретар?

Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-секретар, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: заместник-секретарят, заместник-секретари. Заместник-секретарят подпомага секретаря на Общия съд на Европейския съюз във всички негови дейности и го замества, когато той е възпрепятстван да изпълнява […]