Как се пише: заникъде или за никъде?

Правилно е да се пише слято – заникъде. Заникъде не бързам, цял живот имам пред себе си. Ако в днешно време не владееш чужди езици, заникъде не си. Забележка: Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.