Как се пише: заобикалки или заобиколки?

Правилно е да се пише заобикалки. С него трябваше да се говори направо, без заобикалки или престореност. (Михаил Чоран за Самюъл Бекет) Хайде да спрем със заобикалките и да обсъдим въпроса по същество.