Как се пише: запетая или запетайка?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – запетая/запетайка, мн.ч. запетаи/запетайки. В езиковедската литература се предпочита употребата на запетая. Когато две прости изречения са свързани със съюза въпреки че, запетая/запетайка се пише пред въпреки че, а не пред че. Обръщението в изречението се огражда със запетаи/запетайки.