Кога се пише запетая пред като?

Основните случаи, в които се пише запетая при като, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с като, се отделя със запетая/запетаи.   Учениците усъвършенстват уменията си, като пишат съчинения на английски език с обем до 120 думи. Като се събудиха, пътешествениците останаха много учудени […]