Кога се пише запетая пред като?

Основните случаи, в които се пише запетая при като, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с като, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Някои хора, като започнат да лъжат, нямат спиране. […]