Пише ли се запетая пред но?

Пред съюза но се пише запетая, тъй като той служи за връзка между: Две еднородни части в простото изречение.   Скоро момичетата пристигнаха пред малката, но хубава сладкарничка. Трябва да действате бързо, но внимателно. Облачен, с мъгли, но без валежи ще бъде последният ден от тази година. Две прости изречения в рамките на сложното изречение. […]