Кога се пише запетая пред че?

Основните случаи, в които се пише запетая при че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Това, че Ева е винаги усмихната, не бива […]