Как се пише: запорожки или запорожски?

Правилно е да се пише запорожки, също и запорожка, запорожко. Когато наставката -ски се присъединява към основа, завършваща на ж, съгласната с от наставката изпада: Запорож(ие) + -ски > запорож(с)ки > запорожки. Запорожката област е една от 24-те области на Украйна. След серия конфликти и политически съюзи със съседите си, в края на ХVIII век […]