Как се пише: заприходяване или заприхождаване?

Правилно е да се пише заприходяване. Бракувани са стоки на стойност 35 966,50 лв., за които липсват документи за заприходяване. Зареждането на гориво и заприходяването на консумативи се отчитат с въвеждането на съответните фактури, стокови разписки и други документи.