Как се пише: запъхтени или запъхтяни?

Правилно е да се пише запъхтени. Запъхтени тичаме към следващото задължение, следващата цел, следващия краен срок… На задната седалка двете близначки запъхтени навличаха огромен плюшен мечок със старо яке. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се […]