Как се пише: зараствам или зарасвам?

Правилно е да се пише с т – зараствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Бяха изтекли две години от раздялата с Борис, но раната в душата ѝ не зарастваше. (Д. Димов, „Тютюн“) Счупената кост на Пол Гоген никога не зараства напълно и травмата му остава за цял живот. Съответният глагол от свършен вид […]