Как се пише: заснемане или заснимане?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. До края на годината трябва да приключи пълното заснемане/заснимане на земеделските парцели в страната. Въвежда се временна организация на движението във връзка със заснемането/заснимането на филм.