Как се пише: застоялият или застоелият?

Правилно е да се пише застоялият, също и застоялия, застояли. Тази дума не се подчинява на правилото за променливото я. В банята и кухнята има въздуховоди, които извеждат застоялия въздух, влагата и миризмите от апартамента. Червеноперката обитава както течащи, така и застояли води. Забележка: В източника са посочени само формите стоял, стояли. Те липсват в Официален […]