Как се пише: засети или засяти?

Правилно е да се пише засети. В Добричко тази пролет са засети повече площи с царевица. Там, където засетите ниви свършваха, местността ставаше хълмиста и обрасла с високи треви. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се […]