Кога се пише запетая при защото?

Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със защото, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Когато сутрин закусвам със мама. отново знам, че си мислиш за мен. Повярвай просто – спасение няма, защото ти си за […]