Как се пише: за бога, за Бога или забога?

Когато словосъчетанието е фразеологично и се употребява като възклицание при увещаване, настояване или при недоумение, се пише за бога. Във фразеологични съчетания думите Бог и Господ се пишат с малка буква. Словосъчетанието се огражда със запетаи, тъй като е вметнат израз.   За бога, братя, не купувайте! Престани да хленчиш, за бога! Как, за бога, […]