Кога се пише запетая пред за да?

За да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при за да, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със за да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Как се пише: за да или зада?

Това е сложен съюз, който се пише разделно – за да. Там, където няма консулства или посолства, изискването е да има минимум 100 заявления, за да бъдат отворени избирателни секции. За да прослави здравия разум и да осмее заблудите, Волтер създава образа на простодушния и наивен Кандид.