Как се пише: задълго или за дълго?

Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – задълго.   Нямах намерение да отсъствам задълго от града. Ако задържаш пресата на едно и също място задълго, ще изгориш косата си. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – за дълго.   Тези чаши са подходящи за дълго […]