Пише ли се запетая пред за разлика от?

С израза за разлика от обикновено в изреченията се въвеждат обособени части*, които се отделят от останалите части със запетаи.  Основните случаи, в които се пише запетая при за разлика от, са следните:   1.1. Обособената част, въведена със за разлика от, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на изречението, […]