Пише ли се запетая при за съжаление?

Когато се употребява като вметната част*, за съжаление се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   За съжаление, чак сега виждам поканата и няма да успея да дойда на празненството. В залата, за съжаление, няма необходимия кворум и заседанието ще бъде прекратено. Две пожарни коли пристигнаха на мястото на инцидента, но късно, за […]