Пише ли се запетая при за съжаление?

Изразът за съжаление спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част, за съжаление се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   За съжаление, чак сега виждам поканата и няма да успея да дойда на […]