Как се пише: сблъсквам (се), сблъскам (се) или зблъсквам (се), зблъскам (се)?

Правилно е да се пише сблъсквам се, сблъскам се. Двете думи имат представка с-, която се пише по един и същи начин, независимо от нейния изговор. Сблъскваш се не само с езиковата бариера, стреса и носталгията, но и с една изцяло нова и непозната култура. С този проблем се сблъсках, когато отидох в местната администрация. […]