Как се пише: сбор или збор?

Правилно е да се пише сбор, мн.ч. сборове. Тази дума има представка с- и корен -бор, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Важен въпрос за клуба е да организираме сбор през месец юни. Сборът на две положителни числа е положително число. Митническите органи изчисляват и обезпечават митните сборове, определени […]