Как се пише: здравноосигурителен, здравно-осигурителен или здравно осигурителен?

Правилно е да се пише слято – здравноосигурителен, също и здравноосигурителна, здравноосигурително, здравноосигурителни.   Националната здравноосигурителна каса издава на всяко здравноосигурено лице здравноосигурителна книжка. С помощта на електронния калкулатор на сайта на НАП автоматично ще изчислите дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите по тях. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е […]