Как се пише: здравнопрофилактичен, здравно-профилактичен или здравно профилактичен?

Това прилагателно име се пише слято – здравнопрофилактичен, също и здравнопрофилактична, здравнопрофилактично, здравнопрофилактични, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – здравна профилактика. Медицинската сестра в детската градина прави периодично антропометрични измервания на детето и ги вписва в неговата здравнопрофилактична карта. Конкретната работа на здравните медиатори е насочена към по-пълно обхващане […]