Как се пише: зигзаг, зиг-заг или зиг заг?

Правилно е да се пише слято – зигзаг, мн.ч. зигзаги и зигзази. Думата е заета от немски (Zickzack) чрез руски (зигзаг) или френски (zigzag). Трябваше да карам на зигзаг, за да не потроша автомобила в дупките по пътя. Вътрешностите ѝ се стегнаха, когато съзря зигзагите/зигзазите на светкавиците, пронизващи небесата.