Как се пише: златистожълт, златисто-жълт или златисто жълт?

Правилно е да се пише слято – златистожълт, също и златистожълта, златистожълто, златистожълти.   Гърбът на трипръстия кълвач е светъл, с напречни черни ивици, а предната част на темето е златистожълта, с малки черни перца. Златистожълтото е цветът, който свързваме със слънцето и дневната светлина. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е […]