Как се пише: констативен или консултативен?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата констативен, също и констативна, констативно, констативни, означава ’който е свързан с констатация, с установяване на някакъв факт’.   Чрез констативния нотариален акт нотариусът признава едно лице за собственик на даден недвижим имот. Констативните протоколи се издават в два екземпляра – по […]

Как се пише: наляво или на ляво?

Когато представлява наречие със значение ’в лява посока’, се пише слято – наляво.   На това кръстовище е забранено завиването наляво. Обърнах глава наляво, откъдето идваше подозрителният шум. В редки случаи, когато представлява съчетание от предлога на и думата ляво, поясняваща следващата дума, се пише разделно – на ляво.   Голяма част от електората се […]

Как се пише: предавам или придавам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът придавам и съответният глагол от свършен вид придам най-често се употребяват със следните значения:   1.1. Подсилвам или добавям някакво качество.   Стилният блейзър ще придаде елегантност на тоалета ви. Здрачът придаваше на гората някаква загадъчност и тайнственост.   1.2. Правя […]

Как се пише: пресаждам или присаждам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът пресаждам и съответният глагол от свършен вид пресадя означават ’засаждам растение на ново място’:   Желателно е младите кротони да се пресаждат редовно. Подариха ми цвете и го пресадих в по-голяма саксия. Глаголът присаждам и съответният глагол от свършен вид присадя […]

Как се пише: преспивам или приспивам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът преспивам и съответният глагол от свършен вид преспя се употребяват със следните значения:   1.1. Прекарвам нощта в сън; пренощувам.   С някои маски за коса може да стоите по половин час, а с други – да преспивате например. Когато бяхме […]

Как се пише: попълвам или подпълвам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът попълвам и съответният глагол от свършен вид попълня се употребяват най-често със следните значения:   1.1. Написвам или отбелязвам с определени знаци необходимите данни във формуляр, таблица и под.   В случай че документите се попълват и подават от упълномощено лице, […]

Как се пише: рулетка или ролетка?

Въз основа на речниците на българския език не може да се каже категорично как се пишат тези думи и какво значение се влага в тях. С оглед на преобладаващата езикова практика и закрепването на значенията в последните години ви съветваме да се съобразявате със следното: Думата рулетка, мн.ч. рулетки, означава ’устройство за хазартна игра, което […]

Как се пише: мас или маз?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата мас означава ’мазнина с животински произход’.   В съвременната кухня все по-рядко се използва свинска мас. Макар гъшата мас да е сред най-здравословните животински мазнини, тя все още е значителен източник на наситени мазнини, каза д-р Ф. Моди. Думата маз се употребява […]