Как се пише: набързо или на бързо?

Когато представлява наречие със значение ’за кратко време, в кратък срок’ или ’без бавене’, се пише слято – набързо.   Доста ястия могат да се сготвят набързо, след като си се върнал от работа. Приятелката му можеше да го види, затова той набързо пъхна дневника между книгите на бюрото. Когато представлява съчетание от предлог и […]

Как се пише: тръс или тръст?

Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата тръс означава ’умерено бърз конски ход’.   Има три основни вида алюри (походки) при конете – ходом, тръс и галоп, а при някои коне и четвърти – раван. Рисаците спадат към лековпрегатните полукръвни коне, които развиват по-голяма скорост в тръс. Думата […]

Как се пише: крутон или кротон?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Съществителното име крутон, което най-често се употребява в мн.ч. – крутони, означава ’препечени или пържени малки парченца хляб, поднасяни като гарнитура към ястия’. Думата е заета от френски – croûton.   Ако желаете, може да добавите към салатата малко крутони. Крутоните са […]

Как се пише: стенд или стент?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата стенд, мн.ч. стендове, означава ’специално оборудвано място в сервиз или в завод за диагностика, регулиране или изпитание на машини или устройства’ или ’устройство за сглобяване или заваряване на метални конструкции’. Думата е заета от английски – stand.   В автосервиза има […]

Как се пише: поравно, по-равно или по равно?

Когато представлява наречие със значение ’по равни части, в еднакво количество на всеки’, се пише слято – поравно.   Великденски добавки ще има за всички пенсионери, но не поравно. Държавният дълг ще бъде финансиран поравно от три източника. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – по равно. […]

Как се пише: държание или държане?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата държание означава ’начин на отнасяне с другите, поведение, обноски’.   Зачитате ли правилата за прилично държание на обществени места? Никой мъж не би харесал жена с толкова грубо държание. Софи има мощен, плътен глас и непосредствено държание на сцената. Думата държане е отглаголно […]

Как се пише: накриво или на криво?

Когато представлява наречие със значение ’изкривено, с отклонение’, ’неправилно, погрешно’, ’враждебно, с неодобрение’, ’с нежелание’, се пише слято – накриво.   Когато детето прохожда, може да стъпва накриво. Накриво разбрахме демокрацията в началото, а и сега май така продължаваме. Какво съм направил, та всички ме гледат накриво? Само се поклони леко и се усмихна накриво. […]

Как се пише: звуци или звукове?

Когато думата се употребява в по-общо значение, се пише звуци.   Циркът, който помним от нашето детство, е точно такъв – бляскав и пъстър, весел и много шумен, палитра от звуци. Не обръщайте внимание на нощните звуци. Когато думата се употребява като термин във фонетиката или акустиката, се пише звукове:   Определете броя на звуковете в думата ябълка. В латинската азбука липсват букви […]

Как се пише: разстроен или разтроен?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата разстроен (разстроена, разстроено, разстроени) означава:   1.1. Който е в лошо настроение.   Не съм в състояние да коментирам, разстроен съм. Обикновено беше в добро настроение, но този път по гласа ѝ личеше, че е разстроена.   1.2. Който не функционира […]

Как се пише: преносител или приносител?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата преносител, мн.ч. преносители, означава:   1.1. Човек, животно или предмет, който пренася нещо.   Електронният чип може да бъде прикрепян към различни преносители и безопасно да открива скрити бомби.   1.2. Живо същество, което пренася заразни болести или инфекции.   Не […]