Как се пише: озовавам се или отзовавам се?

Има три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът озовавам се и съответният глагол от свършен вид озова се означават ’оказвам се на някакво място, попадам някъде’ или ’попадам в някакво положение (обикновено неприятно)’.   Дали заради неотложни ангажименти, или защото отпуската ти вече е свършила, понякога се озоваваш закотвен в […]

Как се пише: поставен или подставен?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата поставен, също и поставена, поставено, поставени, означава най-общо ’сложен, разположен някъде’.   Дървеното писалище беше поставено близо до високия прозорец. Нови светофари ще бъдат поставени на възлови кръстовища в Ямбол.   Думата се употребява и с други значения, например в словосъчетанията поставен срок, […]

Как се пише: гранд или грант?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата гранд, мн.ч. грандове, най-често се употребява със значение ’първокласен футболен отбор, който е на едно от челните места в националното първенство’. Заета е от испански – grande.   Английският гранд „Тотнъм“ официално откри новия си модерен стадион. Италианските грандове „Милан“ и […]

Как се пише: тегел или тигел?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата тегèл означава ’линия от бодове, направени с шевна машина; шев’; прен. ’движение по права линия’. Заета е от турски – teğel.   Може да направите рядък тегел, а после да изтеглите долния конец, за да се набере платът. В града пристигнахме […]

Как се пише: в ред или вред?

Съчетанието от предлог и съществително име се пише разделно – в ред.   Съобщавайте ни за всичко, което смятате, че не е в ред. Постарай се да вкараш в ред личните си финанси. Диалектното наречие със значение ’навсякъде, навред’ се пише слято – вред.   Ситно ситни, ах, не спирай, нивето ми вред покривай.

Как се пише: настрана, настрани или на страна, на страни?

Когато представлява наречие със значение ’на място или в посока, която е вляво или вдясно от някого или нещо’ или ’на известно разстояние от някого или нещо’, се пише слято – настрана, настрани.   Бавно пусна ръката му и погледна настрана/настрани. Невястата седяла настрана/настрани и чакала да я поканят. Когато представлява съчетание от предлог и […]

Как се пише: медна, медно, медни или медена, медено, медени?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата меден (медният, медния), медна, медно, медни се отнася за метала мед.   В северната част на Медни рид има находище от медна руда, познато от дълбока древност. Медните тръби са подходящи и за водопроводни, и за отоплителни системи. Думата меден (меденият, […]

Как се пише: аклиматизирам (се) или климатизирам (се)?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът аклиматизирам (се) означава ’приспособявам (се) към нови климатични или други условия за живот’. Думата е заета от немски – akklimatisieren.   Алексис Санчес, новото попълнение на „Манчестър Юнайтед“, призна, че трудно се аклиматизира в новия си отбор. През 1905 г. Карл Антон Ларсен […]

Как се пише: прехващам или прихващам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът прехващам и съответният глагол от свършен вид прехвана най-често се употребяват със следните значения:   1.1. Приближавам се до чужд самолет, кораб и под. с цел принудително да го насоча към определено място или да го унищожа.   Изтребител F-16 от […]

Как се пише: проектор или прожектор?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Съществителното име проектор, мн.ч. проектори, означава ’устройство, което служи за проектиране на изображения върху екран’. Думата е заета от немски – Projektor.   Мултимедийният проектор се използва всекидневно в класни стаи, офиси и бизнес зали за презентации. Проекторите с по-висока резолюция показват […]