Как се пише: знам или зная?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Попаднах в любовен триъгълник и не знам/не зная как да изляза от него. Вече знам/зная какъв искам да стана, когато порасна.