Как се пише: зрелост, зрелостта или зрялост, зрялостта?

Тези форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовния език. Половата зрелост/зрялост при кучетата настъпва между 7- и 12-месечна възраст. Отношението към децата е знак за зрелостта/зрялостта на едно общество, заяви вицепремиерът.