Как се пише: зуум или зум?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 185 има речникова статия за зуум. Думата е заета от английски – zoom. Препоръчително е при снимане да използвате […]