Как се пише: Ивановден или Иванов ден?

Правилно е да се пише слято – Ивановден.   На Ивановден се чества паметта на св. Йоан Кръстител. Не мога да си поръчам такси – всичко живо празнува Ивановден. Слято се изписват сложните съществителни имена – названия на празници, в които първата съставка е прилагателно име, образувано от собствено име (Иванов < Иван; Йорданов < […]