Как се пише: идентичност, индентичност, единтичност или едентичност?

Правилно е да се пише идентичност. Думата е образувана от идентичен, която има латински произход – identicus. Българските имигранти в САЩ не се отказват от своята идентичност, въпреки че се интегрират много успешно. Синовете израстваха бързо и търсеха не закрила, а своята идентичност.