Как се пише: избягал или избягъл?

Правилно е да се пише избягал, също и избягала, избягало, избягали. Проверката на правописа при миналите свършени деятелни причастия*, каквото е избягал, се прави с формата за мн.ч. Ако съмнителната гласна се запазва (избягал – избягали), се пише а. Ако изчезва (донесъл – донесли), се пише ъ. Капитане, колко души би пратил да търсят‎ избягалия затворник? […]