Как се пише: известна, известно, известни или извесна, извесно, извесни?

Правилно е да се пише известна, известно, известни, известния, известният. Проверка на правописа при групите от съгласни сн/стн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: известна/извесна – известен, вести, има т, следователно се пише известна. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма […]