Пише ли се запетая при изглежда?

Когато се употребява като вметната част*, изглежда се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Някой, изглежда, иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването. Изглежда, ти си един от малкото хора, които не страдат от бизнес късогледство. Ако пред вметнатата част изглежда стои неударен едносричен съюз, между […]