Как се пише: издръжливост или издържливост?

Правилно е да се пише издръжливост. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. В думата изд-ръ-жливост, след групата ър/ръ има две съгласни – жл, затова се пише по този начин. След няколко тренировки физическата […]