Как се пише: изляза, излязат; излеза, излезат или излезна, излезнат?

Правилно е да се пише изляза, излязат. Думите излеза, излезат и излезна, излезнат (излезнеш, излезне и т.н.) са некнижовни. Попаднах в любовен триъгълник и не знам как да изляза от него. Време ли е дребните монети да излязат от обращение? Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова […]