Как се пише: излезли или излязли; излезъл или излязъл?

Правилно е да се пише излезли. Шофьорът е реагирал веднага и всички хора са излезли бързо и без паника от горящия автобус. Архаизмите са старинни думи или изрази, които са излезли от обращение. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава […]

Как се пише: излязъл или излязал?

Правилно е да се пише излязъл. Ако в края на причастия (думи, образувани от глаголи) се колебаем между -ъл и -ал, правим проверка с формата за мн.ч.: излязъ/ал – излезли – гласната изпада, следователно се пише излязъл. Но: казъ/ал – казали – гласната се запазва, следователно се пише казал. Изведнъж излязъл силен южен вятър. Фетел […]