Как се пише: изморявам (се) или измарям (се)?

В книжовната реч се употребява глаголът изморявам (се), а измарям (се) е диалектна дума. Когато изкачвам стълби, се изморявам много бързо. Дядо Манол прекъсна хода на мислите си, защото те го изморяваха.