Как се пише: израствам или израсвам?

Правилно е да се пише с т – израствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Отборът израства пред очите ми, проблемите се решават бързо и експедитивно. Синовете израстваха бързо и търсеха не закрила, а своята идентичност. Съответният глагол от свършен вид израсна (с наставка -н-) обаче се пише без т.   Илиян […]