Как се пише: израсна или израстна?

Правилно е да се пише без т – израсна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Илиян и Жана са от поколението, което израсна паралелно с родната демокрация. Ако искаш да израснеш в кариерата, постарай се да завършиш магистратурата си най-накрая. Съответният глагол от несвършен вид израствам (с наставка -ва-) обаче се пише […]