Как се пише: източноазиатски, източно-азиатски или източно азиатски?

Това прилагателно име се пише слято – източноазиатски, също и източноазиатска, източноазиатско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно…