Как се пише: източноправославен, източно-православен или източно православен?

Това прилагателно име се пише слято – източноправославен, също и източноправославна, източноправославно, източноправославни, тъй като е образувано от съчетание на…