Как се пише: изкъсо или из късо?

Правилно е да се пише слято – изкъсо. Това наречие означава ’строго’, ’отблизо’ или ’на близко разстояние’. Често се употребява с глаголите държа, следя. Родителите ми ме държат прекалено изкъсо, задушават ме. Освен това ще те следят изкъсо, тъй че гледай да не правиш глупости. Кучето налиташе да хапе и затова го хванах изкъсо.