Как се пише: Исус или Иисус?

Според Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 28, т. 14.1 името може да се изписва и по двата начина. В светската литература се употребява Исус.   Исус Христос е едно от трите лица на Бога в християнството, а според исляма той е мюсюлмански пророк. Основен източник на сведения за живота […]