Как се пише: иконописта или иконописът, иконописа?

Правилно е да се пише иконописта. Съществителното име е от женски род. В иконописта има специфични изразни средства, съобразени с идеите, които иска да внуши: обратна перспектива, художествена деформация, опростена светлосянка и др. В изложбата ще видите и едни от най-добрите образци на иконописта в България. Забележка: В Официален правописен речник на българския език. С., […]